Bruger/Member Vilkår og betingelser

Vi har ingen hemmeligheder hos clubemo.com, så du er velkommen til at gennemse vores vilkår og betingelser for medlemskab. Du kan naturligvis altid kontakte os, hvis du har nogle specifikke spørgsmål!

Vilkår og betingelser for adgang, brug og medlemskab

Før DU er berettiget til at besøge eller få adgang til materialer der leveres på clubemo.com hjemmeside eller app (omtalt som "Tjeneste" eller "hjemmeside" eller "website"/"site" eller "app"), er DU forpligtet til at læse og acceptere følgende vilkår og betingelser for adgang, brug og medlemskab ("aftalen "). VÆR OPMÆRKSOM PÅ NØJE AT LÆSE OG FORSTÅ HVER ENESTE BESTEMMELSE I DENNE AFTALE FORUD FOR AFGØRELSEN AF, OM DU KAN ACCEPTERE AT BENYTTE DENNE HJEMMESIDE.

 1. Bindende aftale. Denne aftale er lavet og indgået i af og mellem dig, en person, der ønsker at få adgang til og gøre personlig brug af de materialer, der findes på hjemmesiden ("du" eller "din/dit"), og Dating Media Group (hvis du er bosat i USA) eller ODS Online Dating Systems LTD (hvis du er bosat uden for USA), ejeren og operatøren af clubemo.com websitet ("selskabet"). I henhold til grundig og overbevisende overvejelse af aftalen indgået af både dig og selskabet, og ved at yderligere benytte dig af tjenester og materiale leveret af ydelsen, accepterer du at være bundet af alle vilkår og betingelser angivet her. I henhold til de specificerede vilkår i denne aftale, giver selskabet dig en ikke-elsklusiv og helt genkaldelig ret til at få adgang til denne side. Denne aftale kan til enhver tid ændres af selskabet, uden varsel og med øjeblikkelig virkning.

 2. Lokale love. AL TEKST, BILLEDER, GRAFIK, BESKEDER OG KOMMUNIKATIONER FUNDET I TJENESTEN (HERFRA KALDT "INDHOLD") ER KUN TILLADT AT DISTRIBUERE TIL PERSONER DER ER MYNDIGE (OVER 18 I DE FLESTE OMRÅDER, MEN OVER 21 I AL, MS, NE, NY OG ANDRE OMRÅDER HVOR DET KRÆVES), DER TILGÅR SITET I OMRÅDER HVOR DENNE SLAGS INDHOLD IKKE ER ULOVLIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE OVERTRÆDER LOKALE REGLER OG KRAV OM ANSTÆNDIGHED, ELLER OVERTRÆDER FØDERALE, STATSLIGE ELLER LOKALE LOVE ELLER REGULATIVER I USA ELLER ANDRE LANDE. INGEN PERSON UNDER 18 (ELLER 21 HVOR KRÆVET) MÅ DIREKTE ELLER INDIREKTE SE, DOWNLOADE ELLER EJE NOGET AF TJENESTENS INDHOLD. DU er ansvarlig for at kende og forstå reglerne og lovene i dit område, i forhold til pornografisk materiale, og selskabet står på ingen måde indenfor at indholdet i tjenesten stemmer overens med lovgivningen i DIT område.

 3. Restriktioner for brug af indhold. Alt indhold, inklusiv billeder, tekst, grafik, video og lyd ("indhold") benyttet i tjenesten er beskyttet under lovgivningen omkring ophavsret, ejet og under licens til selskabet eller dets udpegede, og repræsenterer proprietær og værdifuld intellektuel ejendom. DU kan ikke, under nogen omstændigheder, tilgå, se, downloade, modtage, eller på anden vis benytte indholdet uden specifik nedskrevet tilladelse fra selskabet. Ved at blive en betalende abonnenten på siden, giver selskabet DIG en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig tilladelse til at få adgang til og se grafiske filer, lydfiler, videofiler, tekst, hyperlinks, interlinks, søgemaskiner og anden software associeret med en autoriseret abonnents brug af indholdet. Du accepterer at du på intets tidspunkt ser, downloader, modtager eller på anden vis benytter, eller lader andre se, downloade, modtage eller på anden vis benytte materialer, direkte eller indirekte, steder der ikke er godkendte af selskabet til adgang, visning, modtagelse eller anden brug.

 4. Regelmæssige abonnementer.

  kreditkort abonnementer:

  Du tillader hermed selskabets kreditkort agent, som offentliggøres på siden "tilmeld" på "tjenesten", hvorigennem du køber adgang til tjenesten, at placere en venteposition på din konto for størrelsen af ​​det månedlige medlemskabsgebyr. Satser for dit abonnement på ("tjenesten"), vil automatisk blive fornyet som beskrevet på siden "tilmeld" under tilmelding, og dit kreditkort (eller anden godkendt facilitet) vil blive opkrævet et gebyr tilsvarende på det tidspunkt gældende abonnementspris, medmindre du informerer selskabet om dit ønske om at opsige dit abonnement ikke mindre end tre (3) timer før afslutningen af ​​den foregående faktureringsperiode. Abonnementsatser kan til enhver tid ændres uden varsel. Du er ansvarlig for eventuelle abonnementsudgifter afholdt af dig op til, og indtil tjenestens ophør. Alle gebyrer vil blive vist på dit kontoudtog som beskrevet på siden "tilmeld" under tilmelding. Dette site er udelukkende til underholdning og resultater kan ikke garanteres.

  Du giver hermed yderligere tilladelse til selskabets behandler, som offentliggøres på siden "tilmeld" på "tjensten", til at fakturere dit kreditkort (eller anden godkendt facilitet) for ethvert køb af produkter, tjeneste og underholdning lavet af dit gennem brugen af tjenesten. Du accepterer at ikke melde noget kreditkort stjålet eller mistet, som du benytter i forbindelse med betaling til selskabet for varer eller tjenester du i god tro ikke tror er stjålne eller mistede. Du giver ydermere tilladelse til at du ikke melder nogle transaktioner foretaget af selskabet som uautoriserede. Du vedkener hermed at sådanne falske raporter om mistede eller stjålne kreditkort eller uautoriserede debiteringer gør dig ansvarlig overfor selskabet for skader op til $25.000,00. Erstatningsansvaret for skadeserstatning i dette punkt begrænser ikke enhver anden forpligtelse, du måtte have for overtrædelse(r) af eventuelle andre vilkår, betingelser, løfter og garantier anført i denne aftale. Per anmodning bliver abonnementer givet adgang til faktureringshistorik der støtter debiteringer for brugen af tjenesten. Check abonnementer: Du giver hermed yderligere tilladelse til selskabets behandler, som offentliggøres på siden "tilmeld" på "tjensten", til at fakturere dit kreditkort (eller anden godkendt facilitet) for ethvert køb af produkter, tjeneste og underholdning lavet af dit gennem brugen af tjenesten. Du accepterer at ikke melde nogen check som stjålet eller mistet, som du benytter i forbindelse med betaling til selskabet for varer eller tjenester du i god tro ikke tror er stjålne eller mistede. Du giver ydermere tilladelse til at du ikke melder nogle transaktioner foretaget af selskabet som uautoriserede. Du vedkener hermed at sådanne falske raporter om mistede eller stjålne kreditkort eller uautoriserede debiteringer gør dig ansvarlig overfor selskabet for skader op til $25.000,00. Erstatningsansvaret for skadeserstatning i dette punkt begrænser ikke enhver anden forpligtelse, du måtte have for overtrædelse(r) af eventuelle andre vilkår, betingelser, løfter og garantier anført i denne aftale. Efter anmodning, vil abonnenten blive givet adgang til faktureringsoptegnelser der understøttet afgifter for brug af tjenesten. .


 5. Id og adgangskode Ved at blive medlem af "tjenesten", giver selskabets autoriserede behandler dig et unikt id og adgangskode, som giver adgang til siden. Id og adgangskode er og skal fortsat være selskabets eksklusive ejendom, og er udstedt til dig i form af en genkaldelig licens. Id og password er fortrolige og proprietære materiale der tilhører selskabet. Du har en streng forpligtelse til at holde id og adgangskode fortrolige. Hvis fortroligheden af ​​enten dit id eller din adgangskode enten bliver, eller du har grund til at tro, at denne kan være blevet, kompromitteret eller lært af en anden person end dig, skal du straks kontakte selskabet via e-mail. Husk dit id og din adgangskode, da selskabet ikke kan eller vil frigive disse oplysninger til nogen, inklusive dig, uanset årsag.

 6. Præcise kreditkortoplysninger. Hvis adressen eller andre oplysninger relateret til DIT kreditkort ændret, uafhængigt af årsag, inklusiv skift af hjemme- eller postadresse, ændringer i udløbsdato eller hvis dit kort bliver stjålet eller mistet skal du øjeblikkeligt give selskabet besked herom via e-mail. Hvis ikke du opfylder denne pligt, vil det blive set som en væsentlig misligholdelse af denne aftale, og i så fald fraskriver du dig ethvert ansvar for afgifter posteret til et tabt eller stjålet kreditkort.

 7. Sikkerhedsbrud. Dit abonnement kan ikke tildeles eller overdrages til nogen anden person eller enhed. DU skal straks underrette selskabet om åbenbare brud på sikkerheden, såsom tab, tyveri eller uautoriseret videregivelse eller brug af et ID eller adgangskode. Indtil selskabes underrettes, ved konventionel eller elektronisk post angående brud på din kontos sikkerhed, vil du fortsat være ansvarlig for uautoriseret brug af ydelsen.

 8. USA's eksportkontrol Dette afsnit gælder KUN de brugere som på nuværende tidspunkt er bosiddende i USA. Alt indhold leveret via Ydelsen, sammen med software,er underlagt USA's eksportkontrol, og må ikke downloades, eksporteres, geneksporteres, eller på en anden måde gemmes eller overføres til Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, eller et hvilket som helst andet land som USA opretholder eksportembargo imod eller en hvilken som helst person der findes på USA’s finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the United States Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) eller USA’s handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (the United States Commerce Department’s Table of Deny Orders). Ved at downloade, eksportere, geneksportere eller på en anden måde anvende et sådant software eller indhold, erklærer og indestår DU for, at DU ikke befinder dig på sådan en liste, er ikke under et sådant lands kontrol og/eller er ikke statsborger eller bosiddende i et sådant land.

 9. Erstatning. Du accepterer at skadesløsholde selskabet fra og mod eventuelle krav, tab, forpligtelser, handlinger, søgsmål eller andre udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), der udspringer af en misligholdelse, fra din side, af nogen af ​​jeres pagter, erklæringer eller garantier heri. DINE repræsentationer og garantier omfatter:


  • Du er mindst 18 år (mindst 21 i jurisdiktioner med 21 som myndighedsalderen); anerkender at ydelsen omfatter grafiske skildringer af seksuelt eksplicit materiale, og du frit og frivilligt vælger at få adgang til og se disse materialer;
  • Dine personlige oplysninger og kreditkortoplysninger, forudsat at selskabet i forbindelse med din gratis prøve og/eller abonnement er sande og korrekte i alle henseender, og du vil straks underrette selskabet om enhver ændring i disse oplysninger;
 10. Ingen garantier. Ydelsen er leveret på et "som beset" grundlag. SELSKABET GIVER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDIREKTE GARANTIER ELLER SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL END DEM, DER ER INDIKERET OG IKKE GENSTAND FOR UDELUKKELSE, BEGRÆNSNING ELLER ÆNDRING IFØLGE GÆLDENDE LOV. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA SELSKABET, DETS AGENTER ELLER MEDARBEJDERE GIVER NOGEN GARANTIER ELLER PÅ NOGEN MÅDE UDVIDER OMFANGET AF DETTE AFSNIT. Selskabet er ikke ansvarligt for forsinkelser i henhold til transmission af indhold eller websidens downtime. Du er ansvarlig for at have og vedligeholde det personlige computerudstyr og internetadgang nødvendig for at benytte ydelsen.

 11. Begrænsning af ansvar. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN SELSKABET HOLDES ANSVARLIGT FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSONS TAB AF FORRETNING ELLER PROFIT ELLER FOR NOGEN INDIREKTE, ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF YDELSEN ELLER INDHOLDET HERAF, SELVOM SELSKABET ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER NOGET ANDET KRAV FRA DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON. DIN ENESTE KRAV I TILFÆLDE AF MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE FRA SELSKABET ER TILBAGEBETALING PÅ HØJST EN MÅNEDS MEDLEMSKABSGEBYR. Selskabet er ikke ansvarlig for skader som følge af formidling, undladning af formidling eller forkert eller unøjagtigt formidling af materialer, data, reklamer eller anden kommunikation på eller via webstedet.

 12. Bruger annullering..


  Du kan annullere dit abonnement på hvilket som helst tidspunkt ved at deaktivere dit medlemsskab i dit medlemskabs præferencer. Klik HER for at annullere dit medlememskab.
  .


  Du skal annullere dit medlemskab mindst fireogtyve (24) timer før din månedlige årsdags dato for at undgå at blive opkrævet for endnu en måned af medlemskabet. .


  Du accepterer hermed at være personligt ansvarlig for enhver og alle omkostninger afholdt af dig, indtil opsigelse af abonnement for varer eller tjenester via din brug af Tjenesten. .


  I tilfælde af at du annullerer din konto vil ingen tilbagebetaling, herunder abonnement, blive givet; .

  ingen online tid eller andre kreditter vil blive krediteret til dig, eller kan konverteres til kontanter eller anden form for godtgørelse. .


  Efter vores behandling af din anmodning om at annullere dit abonnement, vil du ikke længere have adgang til de ikke-offentlige områder af tjenesten, som du var medlem af. .


  Bemærk, at annullering af dit abonnement muligvis ikke annullere dit medlemskab til webstedet, og din profil kan stadig ses af andre medlemmer.

 13. Reklamebudskaber. Selskabet screener eller støtter ikke reklamer eller kommunikation forelagt af tredjeparts licenshavere, annoncører eller besøgende til elektronisk formidling gennem ydelsen. Du rådes til at bruge din egen dømmekraft til at vurdere alle reklamer og anden kommunikation til rådighed på eller gennem brug af ydelsen før du køber varer og/eller tjenesteydelser beskrevet heri, eller på anden måde at reagere på meddelelse på ydelsen.

 14. Kommunikation mellem abonnenter. Hvis virksomheden på noget tidspunkt giver nogen ydelse, der gør det muligt for abonnenter at kommunikere med eller på anden måde dele oplysninger med andre abonnenter eller personer, der giver en hvilken som helst form for tjeneste til abonnenter, accepterer du ikke at indsende, offentliggøre, vise, udbrede, eller på anden måde kommunikere nogen ærekrænkende, unøjagtig, grov, truende, krænkende eller ulovligt materiale, mens den er tilsluttet til eller på anden måde direkte eller indirekte ved hjælp af ydelsen eller andre tjenester tildelt dig af selskabet. Transmission af sådant materiale eller materiale, der overtræder føderale, statslige eller lokale love i USA eller andre steder i verden, er strengt forbudt og udgør en væsentlig misligholdelse af denne aftale og berettiger selskab til straks at opsige alle adgangsrettigheder til ydelsen. Du er alene ansvarlig for alle oplysninger du indgiver, offentliggører, viser, formidler eller på anden måde kommunikerer gennem ydelsen, selv hvis et krav skulle opstå efter afslutning af ydelsen. Hvis virksomheden leverer en sådan tjeneste som beskrevet heri, accepterer du, at alle dine meddelelser og anden kommunikation anses for at være tilgængelige for alle andre abonnenter, der er autoriseret til at få adgang til ydelsen og er enige om, at alle sådanne meddelelser og andre meddelelser ikke må anses for at være private eller sikre.

  Uanset om virksomheden tilbyder enhver form for tjeneste, der er beskrevet heri, accepterer du, at du hermed er blevet informeret, og bemærket, at enhver og alle meddelelser og anden kommunikation, som du sender til selskabet direkte eller gennem meddelelser kan læses af de erhvervsdrivende og/eller andre agenter selskabet benytter, uanset om de er den tiltænkte modtager(e).

 15. Bekendtgørelser. Meddelelser fra ydelsen til abonnenter kan gives ved hjælp af e-mail, ved meddelelse på ydelsen eller ved konventionel post. Kommunikation fra dig til selskabet kan ske ved e-mail, almindelig post eller telefon. Alle spørgsmål, klager eller meddelelser til ydelsen kan sendes på følgende måde: ved hjælp af elektronisk post (KUNDESERVICE).

 16. Ingen tilhørsforhold. ydelsen er ikke tilknyttet nogen virksomhed eller organisation end som beskrevet ovenfor. Ingen tilknytning til eller godkendelse af enhver virksomhed eller organisation er tilsigtet eller skal udledes herfra.

 17. Materiale indsendt af medlemmerne


  Ved at vise eller udgive ("indlægge") indhold på eller via ydelsen giver du til selskabet en ikke-eksklusiv, fuldt betalt og royalty-fri, global, begrænset licens til at bruge, ændre, slette fra, tilføje til, offentligt opføre, offentligt vise, reproducere og oversætte sådant indhold. .


  • Du tillader også selskabet at indlægge et hvert uploadet billede af dig fra hele sitet og andre tilknyttede hjemmesider, som har andre medlemmer af ydelsen, men kan være under et andet site og/eller ydelsesnavn(e). .
  • Selskabet hævder hermed immunitet med hensyn til alt indhold, som medlemmer eller andre tredjeparter, som fastsat ved lov, herunder, men ikke begrænset til, under Communications Decency Act..
  • Vi fjerner indhold, som du måtte lægge ind på sitet efter at være anmeldt, som foreskrevet i disse vilkår og betingelser, hvis dette indhold du lægger på sitet krænker de immaterielle rettigheder tilhørende en anden. .
  • Vi kan fjerne ethvert indhold, som du indlægger på sitet, som vi efter vores eget skøn tror, overtræder denne aftale, uden nogen forpligtelse til at give dig forudgående varsel af en sådan fjernelse. .
  • Du må ikke indlægge noget indhold, som udbeder sig oplysninger eller svar fra personer under 18 år, miskarakteriserer din identitet, udbeder oplysninger der kan bruges til ulovlige formål, eller opfordrer til ulovlige aktiviteter. .
  • Selskabet forbeholder sig retten til, i selskabets eget skøn, straks at suspendere din konto, søge om erstatning, søge om klageadgang og/eller anmelde adfærd, der krænker disse vilkår og betingelser til enhver og alle myndigheder, der kan have jurisdiktion over sagen. .
  • I tilfælde af sager, der er anlagt mod selskabet som følge af indhold, du har lagt ud på hjemmesiden, eller din deltagelse i forbudte aktiviteter, som er fastsat i denne sektion eller i denne aftale, accepterer du at skadesløsholde selskabet med hensyn til alle omkostninger og udgifter, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, som selskabet måtte lide som følge af dit indlæg af sådant indhold eller deltagelse i sådanne ulovlige aktiviteter. .
  • Du er alene ansvarlig for alt indhold, herunder, men ikke begrænset til: .
  • tekst, lyd-eller videooptagelser, fotografier, grafiske fremstillinger, eller enhver anden type materiale, data eller oplysninger (samlet kaldet "indhold"), du indlægger på sitet eller viser til andre medlemmer af ydelsen. .
  • Du holder alt indhold, leveret til dig via ydelsen, privat og fortroligt og må ikke videregive indhold til nogen uden tilladelse fra den person, der har givet til dig; .
  • Du vil ikke bruge ydelsen til at deltage i nogen form for .
  • chikane eller anstødelig opførsel, herunder, men ikke begrænset til, indlægning af indhold, der indeholder seksuel adfærd (hvad enten faktisk eller simuleret), injurierende, ærekrænkende, grove eller ærekrænkende udsagn, eller racistisk, pornografisk, obskønt eller stødende sprog;.
  • Du vil ikke indlægge noget indhold eller bruge ydelsen på en måde, som krænker rettighederne for en tredjepart, herunder, men ikke begrænset til:
  • enhver ophavsret eller varemærkeret, privatlivets fred, andre personlige rettigheder, ejendomsrettigheder, eller er bedragerisk eller på anden vis ulovlig i forbindelse med din brug af ydelsen;.
  • Du vil ikke uploade ulovlige eller ekstreme indhold til ydelsen, hvad enten de er realistiske, Hentai, animationer eller anden udtryksform, herunder, men ikke begrænset til:.
  • Bestialitet, børnepornografi, Scat, Blood, person til person "water sport", kannibalisme, "Gun play", "Knife/Blade play", nekrofili, incest, voldtægt, kvælning, vand-bondage, eller andet indhold som af administratorer anses for værende ekstrem.;.
  Du vil ikke bruge ydelsen til at distribuere kædebreve eller fremme, eller på anden måde offentliggøre materiale, der indeholder en opfordring om penge, reklame, til varer eller tjenesteydelser;.


  Din brug af ydelsen er til dit eget personlige brug. Du har ikke ret til at tillade andre at bruge ydelsen, og du kan ikke overføre konti til andre brugere, og .


  Du vil ikke bruge ydelsen til at krænke nogen ret til privatliv, ejendomsrettighed eller andre borgerlige rettigheder.

 18. Forbud mod uopfordret "Spam" E-mail. Alle besøgende, kunder, medarbejdere og datterselskaber af dette site er strengt forbudt at sende uopfordrede e-mails eller "spam", hverken reklame for eller ved hjælp af webstedets navn, URL, billede eller billede på nogen måde. Du må ikke benytte oplysninger fra andre brugere på websitet, private eller ej, til at sende reklamer af nogen art.

 19. Tilknyttede hjemmesider "Service" er udbudt og tilgængelig igennem en række tilknyttede hjemmesider. Ved at registrere dig hos "service" giver du samtykke til og accepterer, at alt indhold som du slår op på denne hjemmeside vil blive søgbart og tilgængeligt for brugere af "Service" som tilgår indholdet via andre hjemmesider end denne. Du anerkender og accepterer, at andre medlemmer af "Service" , som du kan se og kommunikere med via "Service" kan have registreret sig hos "Service" gennem en række forskellige hjemmesider. VIRKSOMHEDEN gør en indsats for at sikre at medlemmer af "service" ikke bliver forbundet med andre medlemmer som vil virke upassende, og derfor tilføre forskellige classificationer til de forskellige hjemmesider som tilbyder adgang til "service". Ved at registrere dig hos "service", anerkender og accepterer du at VIRKSOMHEDEN må tilføre udvalgte classificationer til din profil på baggrund af din adgang til "service" via denne hjemmeside og må bruge denne classifikation til at begrænse: tilgængeligheden af ​​kommunikation mellem dig selv og andre medlemmer af "Service" ; tilgængeligheden af ​​oplysninger om de andre medlemmer af "Service" til dig selv , og tilgængeligheden af ​​dine oplysninger til andre medlemmer af "Service".

 20. Jurisdiktion / Tvister


  Denne aftale . og alle spørgsmål, der udspringer af eller på anden måde i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal være underlagt nuværende lovgivning i staten Florida, uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser. Parterne er enige om, at enhver og alle kontroverser, tvister eller krav, der udspringer af eller i henhold til denne aftale, er udelukkende underlagt og besluttet af bindende voldgift under den føderale Arbitration Act i overensstemmelse med regler og procedurer, som er fastlagt af American Arbitration Association, og fastsættelsen af ​​voldgiftsmand er endelig og bindende (undtagen i det omfang der eksisterer grunde til afvigelse af en tildeling i henhold til gældende voldgift vedtægter). Voldgiften skal ledes af en enkelt upartisk uafhængig voldgiftsmand udpeget af AAA. Parterne er enige om, at spørgsmålet om voldgift også afgøres ved en sådan voldgiftsmand. Hver part betaler sine egne omkostninger i en voldgift. Voldgiftens bestemmelser indeholdt heri, skal være selv-udførende og skal forblive i fuld kraft efter udløb eller ophør af denne aftale. Stedet for voldgiften er BROWARD COUNTY, FLORIDA. PARTERNE GIVER AFKALD PÅ ALLE RETTIGHEDER TIL AT RETSFORFØLGE SÅDANNE KONTROVERSER, TVISTER ELLER KRAV VED EN DOMSTOL OG AFKALD PÅ RETTEN TIL NÆVNINGESAG. VOLDGIFTSMANDEN HAR ENEKOMPETENCE TIL AT AFGØRE ENHVER OG ALLE TVISTER VEDRØRENDE GYLDIGHEDEN OVER VALIDITETEN OG OMSTÆNDIGHEDEN AF VOLDGIFT I HENHOLD TIL NOGEN DEL AF DENNE AFTALE, OG ENHVER TILDELING TIL VOLDGIFTSMANDEN KAN INDTASTES SOM EN DOM ENHVER DOMSTOL MED LOVGIVNINGSMAGT. DU FORSTÅR OG ANERKENDER, AT VED AT DELTAGE I VORES HJEMMESIDE ELLER OPRETTE EN GRATIS PROFIL GIVER DU SPECIFIKT AFKALD PÅ RETTEN TIL AT DELTAGE SOM EN KLASSEREPRÆSENTANT ELLER ET KLASSEMEDLEM PÅ NOGEN KLASSEHANDLING ELLER UHELD ELLER KOLLEKTIV HANDLING ELLER UHELD DU KAN HAVE MOD SELSKABET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER RET TIL KLASSEVOLDGIFT ELLER KONSOLIDERING AF INDIVIDUELLE VOLDGIFTER ELLER SAMMENSATTEKRAV MED KRAV AF NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED I EN RETSSAG ELLER ANDRE PROCEDURE.


  DU ACCEPTERER , AT ALLE KRAV MELLEM DIG OG SELSKABET VIL BLIVE FØRT INDIVIDUELT OG AT DU IKKE VIL BEFÆSTE ELLER SØGE KLASSEBEHANDLING FOR ENHVER SÅDAN KLAGE. SÅFREMT PÅ NOGET TIDSPUNKT DU ANSES SOM MEDLEM AF EN KLASSE VED EN HVILKEN SOM HELST DOMSTOL ELLER NOGEN ANDEN PROCEDURE, SKAL DU "FRAVÆLGE" DENNE KLASSE VED FØRSTE LEJLIGHED, OG SKULLE TREDJEMAND FORFØLGE TILGODEHAVENDER PÅ DINE VEGNE, SKAL DU AFSTÅ DINE RETTIGHEDER TIL ENHVER SÅDANNE MONETÆRE KOMPENSATIONER.

 21. Online konfliktløsning for forbrugerne
  EU Kommisionen har udviklet en platform for udenretslig konfliktløsning. Dette giver forbrugerne mulighed for at løse konflikter relateret til online bestillinger uden at det kræver en juridisk proces, der involverer domstole og dommere. Denne konfliktløsningsproces er tilgængelig via det eksterne link: link
  Vi kan kontaktes på CONTACT US

 22. Oversættelser Alle oversættelser af disse betingelser, er tilgængelige for din bekvemmelighed og den engelsksprogede version af disse vilkår vil styre forholdet mellem dig og virksomheden. I tilfælde af, at der er nogle uklarheder i den oversatte version, skal den engelske version have forrag.

 23. Adskillelse Hvis nogen betingelse, klausul eller bestemmelse heraf er ugyldig og ved en kompetent domstol ikke kan håndhæves, skal denne ugyldighed ikke påvirke gyldigheden eller brugen af andre vilkår, klausul eller bestemmelse, og en sådan ugyldig sigt, klausul eller bestemmelse anses for at blive adskilt fra denne aftale

 24. Ikke overdrag. Du kan ikke sælge, overdrage eller overføre nogle af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale. Selskabet kan, efter eget skøn, sælge, overdrage eller overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale, uden nogen begrænsninger og uden varsel til dig og uden dit samtykke.

 25. Bindende aftale. Denne aftale er bindende for dig og SELSKABET og begge parters respektive efterfølgere.

 26. Ophør af medlemskab.


  Ydelsen kan opsiges af selskabet på et hvert tidspunkt, med eller uden årsag. I sådanne tilfælde accepterer du at være personligt ansvarlig for alle gebyrer afholdt af dig under eller ved brug af ydelsen. DU forbliver ansvarlige for sådanne afgifter efter opsigelse af din adgangsrettigheder til ydelsen uafhængigt af grund. Du kan opsige dit abonnement på ydelsen til enhver tid, og uden årsag, ved meddelelse med elektronisk eller konventionel post eller via telefon eller ved at udfylde denne formular


  I sådanne tilfælde accepterer du at være personligt ansvarlig for alle gebyrer afholdt af dig under eller ved brug af ydelsenindtil virksomheden bliver behørigt underrettet om annullering og annullering vil indtræde ved slutningen af ​​den daværende aktuelle måned på dit medlemskab. DU forbliver ansvarlige for sådanne afgifter efter opsigelse af din adgangsrettigheder til ydelsen uafhængigt af grund. I tilfælde af at en refunderinger bliver udstedt til dig, vil beløbet være i form af kredit til det kreditkort, der blev debiteret for købet, tilbagebetaling udbetales ikke i form af kontanter, check eller gratis tjenester.

 27. Hele aftalen. Denne aftale indeholder hele aftalen imellem abonnenten og SELSKABET omhandlende abonnentens brug af Tjenesten, indhold og alle materialer direkte og indirekte relateret til dette. Denne aftale erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, skrevne og fremstillinger, og kan kun ændres ved meddelelse fra selskabet. Begge parter bekræfter, at den ikke har påberåbt sig nogen repræsentation, som ikke udtrykkeligt er angivet heri til at indgå denne aftale. Hvis en af parterne ikke overholder det i aftalen anførte, anses det ikke for at være et afkald på sådanne rettigheder eller at afslutte aftalen eller fuldbyrdelse heraf på eventuelle efterfølgende tidspunkt. Denne aftale skal reguleres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i Florida, uden hensyn til principperne i international privatret. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale anses for at være uden retskraft eller anden grund, skal en sådan bestemmelse kun reformeres i det omfang det er nødvendigt for at håndhæves. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, står bestemmelserne i denne aftale ved magt.USA selskab:
Dating Media Group
6919 W. Broward Blvd. #270
Plantation, FL 33317
USA

Internationalt selskab:
ODS Online Dating Systems LTD
Dimokratias 31, 2nd Floor, Office 201
8028 Paphos
CYPRUSFor mere information om sektion 18 USC 2257 om modeller, der vises på denne hjemmeside, klik HER.